Công cụ bói Tarot hàng ngày online - Daily Tarot Online

Bài Tarot là một bộ bài bao gồm 78 lá, được sử dụng rộng rãi trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Bài Tarot ban đầu được sáng tạo để sử dụng trong trò chơi thẻ từ thế kỷ 15 tại châu Âu, nhưng sau đó đã phát triển thành một công cụ cho các hoạt động tâm linh và dự đoán tương lai.

Lưu ý: Đây là công cụ miễn phí, giúp bạn có thể tìm kiếm thêm niềm tin trong cuộc sống và đặt ra được định hướng của bản thân, giúp bạn suy ngẫm và tìm ra giải pháp cải thiện những vấn đề liên quan trong cuộc sống. Công cụ không có tính chất cổ súy vấn đề tâm linh hay mê tín dị đoan.

Chọn 1 lá bài ngẫu nhiên bên dưới để xem lá bài ngày hôm nay của bạn 

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn